Viktigt med valfrihet i primärvården

Regelboken är det dokument som styr vilken ersättning vårdcentralerna och hälsocentralerna får för att utföra sitt uppdrag. Varje vår fattas beslut om hur den regelboken ska se ut året efter. Nu har vi fattat beslut om 2019 års ersättningsnivåer.
Jag är verkligen ett stort fan av just regelboken, att kunna väga olika parametrar för att få till ett avtal som kan ge regionen de bästa förutsättningar, för att länets invånare ska få den bästa tänkbara vården på sin hälsocentral eller vårdcentral.
Istället för att ”bara ” fördela pengar i en budget – det är verkligen jättehäftigt! Det är bara att erkänna, jag är besjälad av att utveckla primärvården.
Kanske är det just för att de flesta någon gång behöver gå till sin vårdcentral men få av oss, tack och lov,  behöver uppsöka sjukhusvården så ofta.
Men för att kunna förändra regelboken till det allra bästa måste vi också har god kunskap om vården och medborgarnas behov av vård. Där skulle Vårdvalsutskottet behöva jobba ännu mer med dialoger både med utförare men också de som besöker primärvården ofta. Alla kroniker och äldre. Det behövs också bättre uppföljning så att det vi beslutar också är det som verkställs.
I årets regelbok har vi i Vårdalliansen en del förslag som skiljer sig från majoriteten men som ni väl känner igen.
1. Vi vill ha kvar möjligheten till Listningsstopp i tre månader, eftersom vi vet att det är ett stort problem att ställa om sin verksamhet när antalet listade ökar oväntat.
2. Vi vill också att det blir fler familjecentraler och vill därför göra det som ett särskilt uppdrag. Ge uppstartsstöd och en ersättning för att utveckla samarbetet mellan flera vårdcentraler oavsett huvudman och med kommunernas öppna förskola och socialtjänst. Och sedan vill vi som tidigare år att kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande anställningsformer ska krävas.

Ingeborg Wiksten (L), gruppledare för Liberalerna i Regionfullmäktige och nr 1 på Liberalernas valsedel till regionfullmäktige valet 2018.

error