L Härnösand: Vi lovar ordning och reda

Liberalerna har inför 2019 ett samarbete med Alliansen, det vill säga C, KD och M.
Budgeten kan komma att justeras när vi fått majoritet efter valet.

Liberalerna är som vanligt ”den tråkiga föräldern” just för att vi inte lovar guld och gröna skogar. Ekonomin är ansträngd och då behövs kloka tag.

Skolan kommer först, vi vill ha ordning och reda i skolan för en bra arbetsmiljö, både för lärare och elever.

Vi vill ha få mål i skolan, men desto tydligare mål, som skolan ska samarbeta med från förskola och i hela grundskolan. Arbetet med att nå målen måste gå över gränserna.

Självklart ska vi arbete för våra motioner; två böcker till alla 6 åringar, toleransresor samt yrkesmentorer i alla högstadieklasser.
Vi behöver biträdande skolledare för att skapa en bättre arbetsmiljö.
För målet är att ”bli Norrlands bästa skola 2021”.

Vi måste skapa bra arbetsmiljö för alla våra medarbetare och vi tror på våra medarbetares kompetens om hur arbetet kan både förbättras och förenklas, till det behövs inga konsulter. Vi vill minska konsult kostnaderna från 21 milj till 14! (Vi har pratat med många medarbetare som säger samma sak)
För målet är att ”bli Norrlands bästa arbetsgivare 2021”.

Vi behöver utveckla boende för våra äldre, vi måste få en fungerande LOV för småföretagare kan och vill! Vi vill ha ett nytt äldreboende, anpassat för framtiden.
För målet är: ”Norrlands bästa äldrevård 2021”

Vi är beroende av företagen i vår kommun. Vi låste värna om våra befintliga och våra nya företagare, något som saknas idag. Jag vet en i min närhet som startade ett aktiebolag under 2017, hittills har ingen från kommunen hört av sig och frågat hur det går….

Vi måste ge våra företagare det stöd de behöver. För målet är ”Norrlands bästa småföretagarklimat 2021”.

Vi behöver ha ett väl fungerande civilsamhälle, därför måste vi stötta föreningslivet och våra studieförbund och ge dem förutsättningar för att fortsätta utvecklas.

Budget 2018 Alliansen Härnösand

 

Eva Olstedt-Lundgren (L)

Olle Löfgren (L)

error