Trygga transporter inom vården

Det är skillnad på en icke akut resa till och från sjukvårdsinrättning och överflyttningstransporter av patienter mellan länets sjukhus. Liberalernas förslag om att införa ett reglemente för sjuktransporter debatterades vid regionfullmäktige 28 februari. Bakgrunden till förslaget (motionen) är att patientnämnden får in fler och fler anmälningar om patienter som fått åka taxi fast de varit så sjuka att de egentligen borde ha åkt ambulans.

  
Att lämna över ansvaret för en sjuk patient till en taxichaufför, det tycker inte vi Liberaler är ok. Och det är detta den här motionen handlar om. Vi vill se ett reglemente för hur regionen ska transportera sjuka patienter mellan sjukhus.
Region har utarbetat ett omfattande reglemente för sjukresor. Reglementet för sjukresor handlar främst om ekonomi, medan ett reglemente för sjuktransporter handlar om patientsäkerhet.
Vad är då viktigast kan man fråga sig?
Just nu utreds vilken typ av transportfordon regionen ska ha och om det ska ske en breddning med fler typer, t.ex bårbilar och lättambulanser. Men…det är stor skillnad mellan att utreda vilken typ av fordon som bör köpas in och ett reglemente för när dessa fordon ska användas. T.ex Västra götaland har ett reglemente som är ett föredöme. Det börjar med en definition och beskriver hur patienter skall transporteras, med vilket typ av fordon och vilken medicinsk kompetens och utrustning. De är inte det enda landsting/region som har detta. Region Västernorrland borde inte vara sämre.
När vi läser yttrandet över motionen, så förstår vi att det finns en begreppsförvirring inom regionen som också visar sig i den praktiska tillämpningen. Vi har hört patient/etiska nämnden informera om de 16 allvarligare ärenden under 2016, som berör framförallt äldre sjuka och deras transporter.
Just därför borde det vara självklart att följa upp med ett reglemente när man ska välja vilken typ av transporter som passar för det speciella tillfället. För syftet är ju, hur kan regionen bli bättre på att transportera patienter på ett säkrare sätt?
error