Motverka våldsbejakande extremism

Regionen har en roll i samhällets ansvar för att motverka våldsbejakande extremism. Den röd-gröna majoriteten väljer att inte aktivt, som huvudman, vidta åtgärder för att t.ex utbilda vår personal i att kunna identifiera personer med riskbeteende. Motion anses besvarad med hänvisning till kommunerna och länsstyrelsens arbete. Tråkigt.

För att på ett framgångsrikt sätt förhindra våldsbejakande extremism menar säkerhetspolisen att det krävs en samlad insats från samhället. Utbildning, spridande av kunskap, dialog och samverkan mellan olika samhällspartner.
För två år sedan skrev vi Liberaler den här motionen. När vi nu följer rättegången från terrordådet på Drottninggatan där fem personer avled, ett under att det inte blev fler, ja då känns motionen ännu mer relevant.
Frågan är: Hur kan landstinget/regionen på kort och lång sikt arbeta förebyggande mot den våldsbejakande extremismen? Hur försvarar regionen demokratin mot extremismen?
Menar man med det att man kan säkerställa att personal som arbetar framförallt i vården har den utbildning de behöver så att de kan identifiera individer med riskbeteende, en person som kan vara en återvändande IS-krigare? Är regionen så bra på förebyggande arbete att man kan säga att det behövs ingen plan, vi har allt under kontroll?
Vi tror tyvärr inte det.
Om det är något som hotar mänskliga rättigheter och människors frihet så är det personer som är beredda att begå terrordåd. Brist på kunskap riskerar att stå oss dyrt!
error