Motion om Digitaliseringspolicy bifallen

Vid dagens sammanträde blev Liberalernas motion om att införa en digitaliseringspolicy bifallen. Det är vi mycket glada över.
 
Liberalerna föreslog i februari 2017 att regionen behöver införa en digitaliseringspolicy med en övergripande inriktning för IT-utveckling och digitalisering.

IT-utveckling och digitalisering är en avgörande faktor för hur framgångsrikt regionen hanterar kommande samhällsutmaningar. Fullmäktige behöver därför ta ett helhetsansvar för IT och dess nytta för invånare, företag och regional verksamhet samt den demokratiska processen.

Liberaler föreslog därför en digitaliseringspolicy för att stärka landstinget Västernorrlands verksamheter och öka attraktionskraften som arbetsgivare genom IT-lösningar som främjar effektivitet, samverkan, delaktighet och öppenhet.

Digitala tjänster ska utgå från behovet hos invånare och företag i regionen, vara enkla att ta del av och samordnade med andra aktörer som t.ex. länets kommuner.

En policy stärker allmänhetens möjlighet till insyn och delaktighet i den demokratiska processen.

 

Vid regionfullmäktiges sammanträde 30 november 2017 blev motionen bifallen.

Liberalerna ser detta som steg 1 i en tvåstegsraket. Vi har även lämnat in en motion om en plan för inköp/införande av hyllfärdiga digitala lösningar som sparat tid och resurser i andra landsting däribland Västerbotten som ligger i framkant.
Redan 2011-2012 upplevde Liberalerna problem med att få handlingskraft när det gäller frågor om digitalisering, främst när det gäller lösningar som inte rör slutenvården.
Nu hoppas vi att det kan bli action när politiken i en policy uttalar sina intentioner, sin viljeinriktning.
error