Budget 2018 Region Västenorrland

 

Att arbeta fram en budget när vården har stora underskott är ingen munter uppgift. Vårdalliansen har lagt ett gemensamt förslag till budget och vi Liberaler skickade med våra tre viktigaste punkter:

–  Mer resurser till primärvården

–  Mer resurser till primärvården

–  Mer resurser till primärvården

Liberalerna ser det som helt avgörande, för att klara både hälso- och sjukvårdens utmaning och landstingets ekonomi.

Att vi har patienter på akuten och specialistmottagningar istället för på vårdcentralen är både kostnadsdrivande och ger en sämre vårdkvalitet. Bara där kan vi hämta igen resurser när vi får vårdflödet att gå åt rätt håll!

Vi behöver bli bättre på att ta vara på primärvårdens unika kompetens, att se hela människan med den komplexitet som det innebär, särskilt vad gäller kroniker och äldre.

Att få träffa samma läkare, sjuksköterska och fysioterapeut utan att behöva berätta sin sjukdomshistoria om och om igen skapar tillit och trygghet. Att på ett enkelt sätt få kontakt med primärvården när man är orolig för sin hälsa  istället för ett fysiskt besök frigör också resurser

Vi  måste därför ta stora kliv in i den digitala världen där Västernorrland ligger långt efter våra grannlän. Ge primärvården de digitala verktyg de behöver för att på ett enklare sätt kunna nå ut till patienter utan att det nödvändigtvis behöver vara ett fysiskt besök varje gång.

Det borde också locka fler att välja primärvården som arbetsplats. Flera medarbetare känner idag att de inte räcker till. Vi måste göra allt för att ge våra medarbetare en rimlig arbetsbörda, så att de stannar kvar. kompetensförsörjningen är a och o för att säkra en god kvalitet

Att stärka upp primärvården blir därför det absolut viktigaste vi gör.

Primärvården måste få ökade resurser. Vi måste gå från ord till handling. Den rödgröna majoritens egen målbild förutsätter en utbygd primärvård. Stiernstedt och Roséns utredningar, Anna Nergårds intentioner, alla pekar åt samam håll. Men majoriteten lägger endast 15 miljoner i sin budget. Hälsocentralerna har ju redan nu ett prognostiserat underskott på 60 miljoner.

Ingeborg Wiksten (L) vädjade därför från talarstolen till majoriteten att tänka om och ta del av vårt budgetförslag, om 100 miljoner till primärvården. Hälsocentralerna prognostiserat underskott på 60 miljoner, är en kostnad som landstinget redan har, ja då saknas det bara 40 miljoner till 100!

-Jag hade önskat att vi kunnat fördela ännu mer till primärvården för det behövs, men det här är en början att vända skutan, dvs patientflödet, åt rätt håll, sa Ingeborg Wiksten (L). 

Erik Löfgren (S) frågar om vårdalliansen balanserar riskerna? Ingeborg Wiksten (L) undrar då om majoriteten balanserar underskotten? Hur rimmar budgeten med verkligheten, är den realistisk?

Hälsocentralerna har idag ett prognostiserat underskott på 60 miljoner – varifrån tas pengarna för att täcka det underskottet? Det kommer som vanligt täckas av budgetposten oförutsett.

Vi i vårdalliansen lägger resurserna till primärvården redan i budgeten istället för att slänga in dem efteråt som underskottstäckning. Det ger också den samlade primärvården mer likvärdiga förutsättningar.

Är det inte ärligare att budgetera primärvården så att de i alla fall har en chans att klara sin budget? Det verkliga frågan är om den rödgröna majoriteten menar allvar med att det behövs mer resurser till primärvården. Kostnaderna för Hälsocentralerna har man i alla fall redan.

error