Trygg hemgång?

Sverige får 2018 en ny lagstiftning som ställer ökade krav på samverkan vid utskrivning från sjukhus. Planeringen för utskrivning ska börja vid inskrivningen där primärvården får en ny roll som ansvarig för processen.

I samverkan med kommunerna ska man erbjuda trygghet och en god vård och omsorg för alla som kommer hem för att återhämta sig efter vård på sjukhus.

Mot den bakgrunden ställde Liberalerna en interpellation till primärvårdsnämndens ordförande Andreas Sjölander (S) vid regionfullmäktige i november. Den nya lagen träder i kraft 1 januari 2018 och vi har tagit emot signaler från verksamheterna att man har en oro kring denna förändring. 

V frågade hur det går med planeringen med anpassning av verksamhet och rutiner inför att den nya lagstiftningen träder i kraft? Om det finns risker i förändringen och hur har dessa utretts? Hur säkerställs att primärvården har tillräckliga resurser för att klara av det nya uppdraget? Och hur man säkerställer att berörda personalgrupper har tillräcklig kunskap om förändringen. 

 

error