Sidsjö vårdcentrals ansökan om listningsstopp

Sidsjö vårdcentral har länge larmat att de inte har tillräckligt stora lokaler för att ta emot fler patienter. Att de inte kan upprätthålla sin goda kvalitet om de måste ta emot fler patienter. De har därför ansökt om ett listningsstopp och Alliansen vill införa ett listningstak med listningskö för de vårdcentraler och hälsocentraler som nu och i framtiden hamnar i samma situation.

Det här är en ideologisk fråga. Den sittande rödgröna majoriteten vill inte ha valfrihet, vill inte ha en palett av olika utförare. De vill ha det som vi hade det förr. När man var hänvisad till den geografiskt närmaste vårdcentralen utan möjlighet att välja bort den.

Vi har på nationell nivå i samförstånd år efter år ökat patientens medbestämmande i vården och patientens möjlighet att välja den vård och den utförande man vill ha.

Den rödgröna majoriteten har idag tagit beslut om att inte tillåta listningsstopp. Det är ett ideologiskt beslut. För sossarna är det viktigare att det är lika (dåligt?) för alla, än att vi får ett system som fungerar praktiskt idag och i framtiden.

Liberalerna och övriga allianspartier vill att landstinget ska värna det val som redan listade patienter har gjort och samtidigt ge nya patienter möjlighet att ställa sig i listningskö. Ingen står utan utförare. Patienterna i listningskön är fortsatt listade på sin gamla vård- eller hälsocentral tills dess att det finns plats på hos den utförare där man står i kö.

error