Inför listningstak i primärvården

Idag debatterades i regionfullmäktige om möjlighet till listningstak med kösystem för utförare av primärvård i region Västernorrland.

Ingeborg Wiksten​ (L) är tydlig från talarstolen. Vi är här för att tillgodose befolkningens behov av vård. Det kan omöjligt innebära att vi ska tvinga populära vårdcentraler att stänga. Vi måste ge hållbara förutsättningar för både offentliga och privata utförare.

Den rödgröna majoriteten hävdar att det är olagligt. Men det har aldrig prövats. Regionen har gjort en utredning som blev en redogörelse om hur olika landsting gjort i frågan. Många landsting/regioner har listningstak med kösystem.

Liberalerna tror vi kan hitta en lösning där vi får en balans som gynnar alla. Där populära vårdcentraler kan få slippa växa ihjäl sig och därmed fortsätta erbjuda nöjda patienter god vård även i framtiden. Självklart ska vi ändå ha ett prövningsförfarande där den utförare som vill får ansöka om ett listningstak och en listningskö och där motivera bakgrunden.

Med dagens system skulle, teoretiskt sett, alla patienter i hela länet kunna lista sig på en och samma vårdcentral eller hälsocentral. Är det rimligt? Nej. Lagen om vårdval är relativt ny och vi anser att den måste prövas och kanske är det så att lagen måste förändras och förtydligas.

Socialdemokraterna hävdar att de står på patientens sida och inte företagens. Men om man tvingar populära vårdcentraler att stänga. Tänker man då på patienterna? De har skygglappar på och vägrar se risken att patienter kommer i kläm.

Det vore mer ärligt att tala ur skägget och erkänna att man är emot Vårdvalet, att man inte alls vill ha någon valfrihet, att man tycker att patienterna ska vara tysta och nöjda med den vård man erbjuder utan möjlighet att välja bort en vårdcentral eller hälsocentral som inte fungerar, som inte ger god vård.

Vi Liberaler tror att vi kan bättre, att det finns möjlighet att lyfta patienternas valfrihet och därmed kvaliteten på den vård som alla länets utförare av primärvård erbjuder.

 

error