Folktandvård i kris?

För en tid sedan beslutades om nedläggning av Folktandvården i Husum för det fanns inte tandläkare. Nu ska Fränsta tandvårdsklinik läggas ner för att det saknas tandläkare i Ånge.

Folktandvården avlövas i brist på personal. Ska vi börja att lägga ner Hälsocentraler också för att det saknas läkare?

Eller ska vi istället ta en diskussion om hur vi gör för att Folktandvården (och även Hälsocentralerna förvisso) ska bli mer attraktiv?

Jag förstår mycket väl att ledningen i Folktandvården lägger ett förslag om nedläggning eftersom de måste redovisa en ekonomi i balans.

Men befolkningsperspektivet ska vi i politiken stå för.

Vi Liberaler har därför lagt ett förslag på att köpa in ytterligare en mobil tandvårdsenhet för att komma tillrätta med tillgängligheten. Tyvärr är förslaget till beslut avslag.

Samtidigt saknas utvecklande, framåtsträvande, innovativa förslag från majoriteten.

 

error