Stärkt syn på barn som individ

Nu har Liberalerna en ny barnrättslig politik. Erica Markusson, ombud från Örnsköldsvik, talade varmt från talarstolen om många av förslagen.

Liberalerna kommer nu driva frågan om en mer praktiskt inriktad utbildning för socionomer med handledarstödd introduktion och även legitimation för socionomer. Men även att familjehem ska certifieras och ges täta uppföljningar, att de familjehem som vill göra en vårdnadsöverflytt ska ges fortsatt stöd men också att fler familjer ska få stöd på hemmaplan.

En viktig fråga ut ett barnrättsligt perspektiv är också att barn som upplevt våld i hemmet ska ses som målsägande och att barn alltid ska få en egen handläggare, som vid exempelvis en vårdnadstvist.

Glädjande är också att synen på barn som individ förstärks när även motionen om att barn ska ha rätt till umgänge med för dem viktiga personer får bifall. Viktiga personer kan vara till exempel halvsyskon man saknar biologiska band till, en styvförälder man vuxit upp med eller sina mor- och farföräldrar.

Nu visar verkligen Liberalerna att vi tar barnrätt på allvar.

error