Regler för tung trafik i vinterväglag

Efter förra vinterns kaos när en hel del, främst utländska, lastbilar blockerade de stora vägarna i länet så fort minsta snö och halka uppstod motionerade Liberalernas länsförbund i Västernorrland till landsmötet 2017 om att tunga fordon ska vara försedda med vinterdäck och medföra kedjor eller liknande utrustning när det råder vinterväglag.

Partistyrelsen delade motionärens uppfattning kring vikten av att den tunga trafiken har rätt däck under vintern och föreslog motionen bifallen. 

En lastbil med tung last kan snabbt bli en stor fara på vägarna om sommardäck används och sladd uppstår. Det handlar om trafiksäkerhet, ordning och reda på vägarna och om framkomlighet.

Även landsmötet ansåg att vi måste göra något åt situationen på landets vintervägar och biföll därför motionen. 

Motionen skrevs av Lars Holmgren, Liberal från Sundsvall.

Läs även Sundsvalls tidning där Lars Holmgren är intervjuad i frågan. 

Motionen i sin helhet: 

Q36. Regler för tung trafik i vinterväglag
Förslag till landsmötesbeslut:
1. att Liberalerna verkar för att tunga fordon (över 3,5 ton) ska vara försedda med vinterdäck under perioden då det råder vinterväglag
2. att Liberalerna verkar för att all tung trafik ska medföra kedjor eller annan utrustning, under vintertid, för att självständigt kunna klara av att frigöra sig i händelse av att fordonet fastnar i vintrig vägbana
Under en lång rad vintrar har intermezzon skett med tung trafik under rådande vinterväglag. I många fall har det varit internationell lastbilstrafik, där fordonet framförts med sommardäck. Det kan vara såväl svenskregistrerade som fordon registrerade i annat land. Vanligast är att fordonen kör fast i snö och/eller is och sedan blockerar vägen för all annan trafik under lång tid, innan räddningstjänst och Polis löst problemet. Mycket vanligt är att detta sker i kända backar på europavägar. Vid dessa tillfällen är det inte ovanligt att andra trafikanter blir sittande i kilometerlånga köer i timmar. Speciellt besvärligt är det då för dem som har små barn i bilen och utetemperaturen kan vara ner mot minus 15 grader. Det sker även halkolyckor där föraren förlorar kontrollen över sitt tunga fordon och glider av vägen. Ett sådant fordon kan ta vilken riktning som helst och utgör en direkt livsfara för övriga trafikanter. Den tunga trafiken har en hel del att lära av hur timmerbilar är utrustade i norra Sverige.
error