Bospar för unga

Vi har en hårdnande bostadsmarknad som gör att allt färre har möjlighet att få tag i ett hyreskontrakt samtidigt som många, främst unga men även nya svenskar, har svårt att spara ihop till den insats som behövs för att köpa en bostadsrätt.

I Norge finns ett system för bosparande för ungdomar som fungerar mycket bra. Bostadsbrist och boendesegregation är viktiga frågor att hantera också utifrån ett integrationsperspektiv.

Det finns få områden i samhället där skillnaden i individers makt och frihet är lika stor som på bostadsmarknaden. Det är följden av många årtionden av stela regleringar som minskat den enskildes möjligheter att påverka sin egen bostadssituation.

Många ungdomar har mycket svårt att komma in på bostadsmarknaden. De som har föräldrar som kan betala en kontantinsats kan skaffa sig en bostadsrätt, men den möjligheten är stängd för de ungdomar som inte har det. Detta gäller även de flesta nyanlända, som oftast har små ekonomiska resurser när de börjar bygga upp sin tillvaro i sitt nya hemland.

Liberalerna beslutade på landsmötet 2017 att vi vill göra det lättare att spara till första bostaden.

Liberalerna vill se ett skattegynnat bosparande för den som vill spara ihop till sitt första bostadsköp. Detta gäller både ungdomar, nyanlända och den som senare i livet vill köpa ett boende.

Ett system för bosparande skulle bidra till att bryta upp låsningarna på bostadsmarknaden,
samtidigt som det främjar sparkulturen i Sverige.

error