Feltänk att koncentrera ämneslärareutbildning

Johan Landström, ombud från Sundsvall, på Liberalernas landsmöte i Västerås argumenterade under fredagskvällens debatt om ämneslärarutbildningen mot förslaget att koncentrera utbildningen av ämneslärare till färre utbildningsorter.

Förutom att Sverige idag utbildar för få lärare innebär detta en risk för större problem för vissa regioner om tillgången på lärare skulle minska. Till skillnad från partistyrelsen som menar att kvalitén riskeras med dagens antal ämneslärarutbildningar visar bland annat universitetskanslersämbetets utvärderingar av olika delar av lärarutbildningarna att storlek på lärosäte inte nödvändigtvis har betydelse för kvalitén.

Att vara inne och detaljstyra högre utbildning leder i sig också till utmaningar. Att i detalj styra utbildningsplatser, vilket alltså då kan variera beroende på vem som sitter vid makten under mandatperioden riskerar också att i längden urholka en effektiv resursanvändning av både lärarutbildningen och universitet och högskolor.

Landsmötet valde dock att gå på partistyrelsens förslag.

error