Ja till Liberalernas föreslagna program mot hedersvåld

Idag var en bra dag för alla de unga flickor och pojkar i vårat län som är drabbade av hedersrelaterat våld men som när de söker vård inte blir förstådda, för att personalen inte förstår deras signaler. Idag bifölls Liberalernas motion om att regionen ska införa ett program mot hedersrelaterat våld. Majoriteten lovade att skapa ett program i samarbete med länets kommuner. På så sätt kan vi nå all personal i länet som i offentliga verksamheter träffar de som är utsatta för hedersförtryck och hedersrelaterat våld.

error