Motion om BB i Sollefteå på entreprenad

Varför inte utreda om det finns någon som vill driva kvinnokliniken i Sollefteå?

Vår att-sats lyder: att regiondirektören utreder möjligheten till en entreprenad av kvinnosjukvården i Sollefteå.

Vi nämner inget om dåvarande eller nuvarande organisation. Vi vill se vilka möjligheter det finns att låta kvinnosjukvården bedrivas på entreprenad i Sollefteå. För vi tror att Sollefteå har en unik möjlighet att erbjuda en kvinnosjukvård som kan bli unik i Sverige genom en entreprenadslösning. Där privata aktörer ges möjlighet att koppla på mervärden som vi som offentlig aktör saknar. Det är vad vi tror. För att verkligen veta krävs en objektiv och förutsättningslös utredning. En marknadsanalys helt enkelt. Där befintliga och potentiella aktörer tillfrågas om vilka möjligheter och vilka förutsättningar som finns. Där behov och efterfrågan analyseras.

Erica Markusson sa i talarstolen: -Jag är inte nöjd med ett besvarad – även om jag självklart ser det som vagt positivt att hänvisning görs till utredningen om alternativa driftsformer. Men vi ser inte frågan om kvinnosjukvård på entreprenad som avhängig frågan om alternativ drift av hela sjukhuset.

 

error