Helhetsgrepp mot äldres undernäring

Liberalerna har till landstingsfullmäktige i april ställt fråga (interpellation) om äldres undernäring, som vi vet är omfattande.
Vilka är dessa äldre som riskerar undernäring? Och hur når vi dem?
 EM_1704_äldresundernäring2 Erica Markusson (L) håller med Erik Lövgren (S) om att det finns utrymme för förbättringar i samarbetet med kommunerna för att nå de medborgare som har högst risk för undernäring.
 
Tyvärr missar Erik Lövgren (S) i sitt svar alla de patienter som inte finns i slutenvården och inte har hjälp av kommunens hemtjänst. Alla de äldre som bara har sporadisk kontakt med primärvården fram tills dess att de, ofta på grund av sin oupptäckta undernäring, dyker upp svårt sjuka på akuten.
error