Äntligen äldrevårdsmottagningar!

För 2 år sedan skrev Liberalerna en motion om att skapa äldrevårdsmottagningar på våra hälso- och vårdcentraler i Västernorrland. Nu äntligen blir det verklighet!

Många äldre upplever otrygghet i sin kontakt med vården. Man får ofta berätta sin sjukdomshistoria många gånger för många olika personer. När man är otrygg med kontakten i primärvården vänder man sig istället till akuten. För årsrika personer med en komplex sjukdomsbild, kan bristen på kontinuitet i sin vårdkontakt i sig, vara en orsak till sänkt upplevd livskvalitet. Avsikten är också att vi ska få bättre kompetens när det gäller äldres specifika behov av vård.

Nu äntligen bifaller den rödgröna majoriteten vårt förslag, men inte fullt ut. De vill smygstarta vid några få hälsocentraler och sen så småningom förändra även i Regelboken så att alla vårdgivare kan införa ÄVC (Äldrevårdscentral).

Ibland får man vara nöjd med det lilla. Nu äntligen får vi i alla fall en uppstart och Liberalerna kommer självklart följa hur införandet sker.

gammal1

error