Ett starkare Örnsköldsvik

Hur skapar vi en framtid fylld av möjligheter för våra barn i Örnsköldsvik? Hur får vi hela vår kommun att vara attraktiv för invånare, näringsliv och arbetsgivare? Hur skapar vi en kommun som klarar av att visa invånarnas kämpaglöd och initiativkraft. Där ingenting är omöjligt!

För många i kommunen är kanske frågan om länstillhörighet en fråga som enbart berör sjukvården, där omvägen via Sundsvall ses som onödig. Liberalerna ser frågan som viktig och avgörande för kommunens framtid även eftersom regional utveckling och statliga stöd utgår från länsgemensamma projekt.
– Framöver kommer alla projekt som vi vill genomföra med Umeåregionen kräva två regionfullmäktiges godkännande för att beviljas konstaterar Magnus Melin. Och det oavsett om det gäller turism, näringsliv, kultur eller infrastruktur.
– Själva länsgränsen är en bromskloss. Det kommer vi inte ifrån.

Lena Jonsson, Kurt Enberg och Magnus Melin

Lena Jonsson, Kurt Enberg och Magnus Melin

Liberalerna bedömer att samarbeten med Västernorrlands södra och östra delar är och kommer även fortsättningsvis vara viktiga för aktörer inom kommunen. Botniabanan gör det möjligt för många att dagspendla till Härnösand och en ny väg över Gålsjöskogen kommer göra resorna till och från Sollefteå säkrare för många samtidigt som Höga Kusten som varumärke och turistresemål även gör Örnsköldsvik starkare. Men dagens länstillhörighet leder till dubbla administrativa kostnader.

– Vi liberaler tror på ett Örnsköldsvik som agerar på en global marknad. Vi tror på ett Örnsköldsvik där den sociala välfärden för var år blir bättre och mer kvalitativ, konstaterar Magnus Melin.
– Vi vill därför att kommunfullmäktige utreder om ett byte av region kan göra Örnsköldsvik starkare. I det ligger självklart att analysera om dagens regionstillhöriget bättre tar tillvara våra förutsättningar.

Liberalerna i Örnsköldsvik har därför idag genom en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar

att utreda konsekvenser och möjligheter för kommunens invånare, näringsliv och arbetsliv om kommunen byter region från Västernorrland till Västerbotten,

att utreda demokratiska och demografiska aspekter av att kommunen byter region från Västernorrland till Västerbotten, samt

att utreda förutsättningarna för att ansöka om byte av regiontillhörighet.

error