Patientnära servicepersonal en modern form av vårdbiträden

Svensk sjukvård har det senaste årtiondet utvecklats mot ett system där alla ska kunna göra allt, något som nu visat sig i praktiken innebära att sjuksköterskor utför städuppgifter, brickutdelning vid lunchtid och ägnar sig alltmer åt basala arbetsuppgifter. Uppgifter som inte ingår i deras utbildning och som skapar en inre stress när de ställs mot de uppgifter som tillhör sjuksköterskans profession, så som läkemedelsadministrering, leda vårdarbetet på våra vårdavdelningar och dokumentera omvårdnaden av patienten.

Inte heller undersköterskors kompetens tas tillvara på ett bra sätt då de är utbildade att vara experter på basal omvårdnad, d.v.s hjälpa patienten med den personliga hygienen, förflyttning, toalettbesök mm.

Liberalerna vill att en modern form av vårdbiträden återinförs för att utföra enklare arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från att servera lunchbrickor och tvätta kläder, till vaktmästeriuppgifter och enklare städning. Denna patientnära servicepersonal kommer att kunna avlasta undersköterskorna som får mer tid till omvårdnad och i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna.

Vården blir mer effektiv, patienterna får ett bättre omhändertagande och det blir något lättare att klara kompetensförsörjningen. Ett återinförande av vårdbiträden ger en bättre användning av vårdens resurser och innebär att fler människor får en bättre möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Sverige står inför vår största integrationsutmaning någonsin i att skapa möjligheter till jobb för nyanlända. Bland de nyanlända som nu kommit till Sverige så har ungefär hälften högst förgymnasial utbildning. Att återinföra vårdbiträden kan även skapa en möjlighet till arbete för denna grupp. Samtidigt som de bidrar till att utföra viktiga arbetsuppgifter som verkligen behövs inom vården.

Ingeborg Wiksten (L)

error