L: Vi vill se mer vård för pengarna

Vi lever i en ny tid. Vården utvecklas i snabb takt. Det som kan utföras på våra sjukhus blir allt mer avancerat och det som tidigare var avancerat blir standard. För större patientsäkerhet och bättre kvalitet måste volymerna öka och koncentreras. Hur ska vi få ut mesta möjliga vård med begränsade resurser, en åldrande befolkning och fortsatta medicinska framsteg?

Det behövs ett radikalt omtag utifrån befolkningens behov av vård, genom att ta vara på den nya tekniken och ökade resurser till primärvården. Majoritetens hysteriska nedskärningsförslag med endast ekonomin i fokus är ingen framkomlig väg. Vi behöver tänka nytt!

Det finns ett akut behov att se över hela vårdkedjan. Jourlinjer som skapades för 10–20 år sedan får än i dag bestämma hur vårdutbudet ska se ut. Vårdcentralen kan göra så mycket mer för så många fler med mer resurser. Ny teknik gör att det blir allt fler dagoperationer där Vårdcentralen får en allt större betydelse. Vård nära ger effektivare resursanvändning och bättre vårdkvalitet. Ny teknik gör också att vården kan rädda allt fler, därför ökar behovet av avancerad livräddande vård och behandling. Satsa på en modernisering av vården där varje patient får rätt vård på rätt plats i rätt tid.

doktorn

Dessvärre är det många medborgare som inte litar på att sjukvården fungerar, trots att vården vårdar, behandlar och botar fler än någonsin. Man upplever brister i bemötande av en allt mer stressad personal. Man får berätta sin sjukdomshistoria om och om igen för nya stafettläkare. Man saknar kontinuitet och trygghet hos ordinarie personal. För att komma ifrån dyra stafetter behövs därför en satsning på arbetsmiljön och kompetensen för befintlig personal. Tiden för vårddokumentation måste minska så att tid används till patienter och inte för att gå in och ur olika system på datorn. När man minskade antalet undersköterskor och tog bort vårdbiträden steg också missnöjet bland sjuksköterskorna. Det kan inte vara vettigt att utbildad vårdpersonal ska skura salar, bäddar sängar och gå ut med sopor i stället för att ta hand om patienter. Landstingets resurser måste användas optimalt. Det är hög tid att införa vårdbiträden igen.

Samarbetet i Norrland måste börja på riktigt. I dag slåss sjukhusen om de få specialistläkare som är villiga att jobba långt från storstan. Om det finns specialister på sportskador i Jämtland, låt dem då vara det för hela Norrland, med forskning och möjlighet till utveckling. Om Örnsköldsvik har lyckats rekrytera en kirurg som är expert på tarmoperationer, låt dem bygga ett team och bli hela Norrlands center för avancerade tarmoperationer. Först då närmar vi oss jämlik vård.

 

Det är lätt att glömma bort ambulansens utveckling, från enbart transport till tekniskt avancerad mottagning. Där har Västernorrland Sveriges högsta kompetens med specialistutbildade sjuksköterskor. Behandlingen börjar inte när man kommer till akuten, den börjar när ambulansen kommer.

akuten

Inför opererande team som servar alla tre sjukhusen med planerade operationer och akuta operationer inom sin specialitet. Patienten får sin operation på närmaste sjukhus och med bästa möjliga kvalitet. Med akuta tider inlagda bland de planerade tiderna kan de patienter som kommer in akut under kvälls och nattetid smidigt planeras in dagen efter. Om det inte kommer några akuta patienter så är en standby-kö en fiffig lösning. Varför vänta tre till sex månader på en operation, när du med kort varsel kan få samma operation redan i morgon?

Det som skiljer oss Liberaler från den rödgröna landstingsledningen är att när det finns en påtaglig oro för framtiden är vår första tanke inte nedläggning utan utveckling. Vi har under 2016 lämnat in fler motioner än alla övriga partier tillsammans. Med nya moderna Liberala förslag räds vi inte framtiden, vi vill forma och leda den.

Ingeborg Wiksten (L)

Landstingsstyrelsen

Sarah Karlsson (L)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

error