Vårdplatsreducering inom medicinblocket

Liberalerna yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag… men vi har några funderingar om hur detta i praktiken kommer påverka verksamheterna? Medicinblocket har redan idag stora underskott. 

De beräknade kostnaderna för dessa vårdplatser kommer att minska. Men hur påverkas medicinblockets totala anslag i budgeten?

Landstinget har idag färre vårdplatser totalt i Västernorrland än de fullmäktige nu ska minska ned till. Medicinblocket klarar idag inte sin budget trots att de får anslag för vårdplatser som inte kan bemannas. Om budgetanslaget nu reduceras kommer det här förslaget leda till ett än större budgetunderskott för medicinblocket?

Hänger ni med? Vi säger nu bara att vi inte ska köpa det vi inte köper. Inte att det vi köper ska kosta mindre.

Enheterna har redan idag ett uppdrag att hålla en budget de inte håller. De måste redan idag minska sina kostnader (eller öka sina intäkter). Förslaget i sig förändrar egentligen ingenting. Vi har ingen kostnad idag för vårdplatserna och kommer inte ha det efter det här beslutet heller.

Men det är ändå viktigt att veta hur stort sparkrav som faktiskt läggs på medicinblocket. Hur höga kostnader vill ni att de ska ha? Vi får uppgifter om att vårdplatser inom olika avdelningar försvinner över en natt. Hur är det ens möjligt? Beror det på att ni avser att minska anslagen till verksamheten än mer?

Ska budget nu reduceras för samtliga enheter inom medicinblocket?

Erica Markusson (L)

error