Rädda LSS!

Manifestation i Sundsvall för att rädda LSS.

dsc_0038Den 3 december var det den internationella funktionshindersdagen. Vi liberaler var förstås på plats för att försvara personlig assistans så funktionshindrade kan få ett värdigt liv. Ingeborg Wiksten, ledamot i Liberalerna partistyrelse och gruppledare i landstinget talade vid manifestationen.

Vi Liberaler tar strid för LSS, den största frihetsreformen i svensk historia för personer som lever med funktionsnedsättning, Vi kräver att staten tar över det fulla ansvaret för LSS.

Det behövs en haverikommission för att göra en ny bedömning av alla avslag eller neddragningar i rättigheterna som gjorts i år.

Den utredning som ska se över LSS-reformen måste få nya direktiv. Lagar och regler som nu tolkas snålt behöver förtydligas, så att det står klart att människor med omfattande funktionsnedsättningar ska få stöd för att leva, inte bara överleva. Enligt regeringens nuvarande tidtabell kommer ingen ny lag vara på plats förrän hösten 2019. Det är inte okej, det här måste göras med förtur. 

Utöver detta behövs en grundlig översyn för att modernisera LSS och personlig assistans. LSS-utredningen bör fortsätta med arbetet men med fokus på att ge goda levnadsvillkor, självständighet och delaktighet. Självklart ska regler också ses över för att minska kryphål och onödiga kostnader, men man kan inte som regeringen nu har gjort först ge order om besparingar, sedan undersöka om det finns något att spara på.

Vi Liberaler är stolta över att det var våra företrädare som en gång drev igenom LSS-reformen för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Vi är det enda partiet i riksdagen som avsätter mer pengar i vårt budgetalternativ till personlig assistans, som är en viktig del av LSS. Det är en av de viktigare frihetsreformerna de senaste decennierna, och vi tänker försvara den.

Frihet för varje människa är att få bestämma över sitt eget liv och sin egen framtid. Den friheten ska gälla alla.

error