Anslagsfinansierad landstingsservice

Liberalerna har i en motion, skriven av Erica Markusson, föreslagit att landstingsservice ska bli anslagsfinansierad.

Erica MarkussonVi föreslår förändringar i hur landstinget fördelar kostnader för bland annat lokaler och material. Idag fördelas kostnaderna genom internprissättning. Vi vet att landstingets internpriser kan vara för höga i förhållande till marknaden, och stora summor betalas var år för att jämföra priserna. Det gör det svårt för landstinget att få ned de totala kostnaderna och tar även onödig tid i anspråk för den patientnära verksamheten. Har man väl ett system med anslagsfinansiering kan stödtjänsterna också konkurrensutsättas. 

Förslaget kräver tydligare styrning av vilka som beslutar över lokaler och material. Men är det inte hög tid för tydligare styrning?

Anslagsfinansiering av stödverksamheter har utretts och införts i olika utsträckning hos statliga myndigheter som Försvarets materialverk och Skatteverket. Region Skåne utreder just nu att 2017 införa anslagsfinansiering av sin servicenämnd och bilda en ny fastighetsförvaltning.

Landstingets ekonomiska situation är allvarlig. En god grund för att låta ansvaret för stödtjänsterna bli koncernövergripande. Det här är ett ganska torrt och tråkigt förslag men det är ett förslag som lagts eftersom vi är övertygade om att det skulle frigöra tid och resurser för kärnverksamheterna.

En positiv bieffekt av att samla stödtjänsterna under en och samma organisation är att de som arbetar med stödjande verksamhet får en ledning som förstår deras arbetsuppgifter.

Det här är ett alternativ till att fortsätta lägga förslag som vingklipper den patientnära verksamheten och får våra medborgare att gå man ur huse i protest.

De myndigheter som redan infört detta har sett goda ekonomiska effekter. Med dagens system kommer det vara omöjligt att nå de effekter som myndigheterna uppnått. Det här borde rimligen vara bättre än att göra inbesparingar på kvinnosjukvård och glesbygd.

Debatten slutade i att Liberalernas motion om anslagsfinansierad landstingsservice ansågs besvarad. Vi får väl nöja oss med att ha satt en boll i rullning.

 

 

error