Satsa på primärvården

När alliansen nu lägger ett gemensamt budgetförslag i landstinget har fokus för Liberalerna varit Tillgänglighet, Kompetensförsörjning och Starkare primärvård. Frågor som måste lösas för att klara både vårdens utmaningar och landstingets ekonomi.

Att börja förändra och centralisera delar av hälso- och sjukvårdens verksamheter utan att säkerställa en väl fungerande primärvård, gör att man kan tappa både i kvalitet och få ökade kostnader.Arne Engholm, Erica Markusson, Ingeborg Wiksten, Stina Ekbäck

Att stärka upp primärvården blir därför det absolut viktigaste vi gör, primärvården måste få ökade resurser.

Vi har de senaste åren, från stora statliga utredningar, fått goda underlag för att just primärvården är den vårdinstans som måste stärkas för att vi i framtiden ska ha råd att erbjuda den goda vård vi i Sverige har idag. Alla utredningar säger samma sak.

Primärvården är den instans som ser hela människan, som måste utvecklas och tillskjutas resurser, för att framtidens vårdbehov ska tillfredsställas. Särskilt i våra nordliga län och regioner där befolkningens medelålder ständigt ökar.
En satsning på primärvården saknas helt i majoritetens budget.

På vilket sätt har majoriteten stöttat upp primärvården i Sollefteå sedan beslutet om elektiv ortopedi och BBs nedläggning? Och hur har det i så fall kommunicerats till Sollefteås befolkning, så att de kan känna trygghet i att de har en väl fungerande primärvård?

Sollefteåbornas oro är lätt att förstå. Det är inte förvånande att föreningen ”Ådalen reser sig” bildar en ekonomisk förening för att kunna driva en privat vårdcentral.
Tanken att man inte kan få vård när man behöver det är skrämmande!

Ingeborg Wiksten vädjade från talarstolen till majoriteten och bad dem att tänka om och bifalla vårt budgetförslag om mer pengar till primärvården. Det skulle behövas mycket mer men det är en början för att vända skutan, vårdflödet, åt rätt håll.

Kan vi därtill se till att primärvården kan ta del av alla medel för 2016, så ger vi primärvården goda förutsättningar att klara sitt uppdrag. Enligt prognos ligger ca 23 miljoner och skvalpar. 23 miljoner som kommer gå in i landstingets svarta hål, istället för att bidra till att primärvården kan utföra sitt uppdrag. Regelbokens utformning har varit felaktig helt enkel. Det handlar främst om medel för besök till läkare, eftersom vi har en generell läkarbrist i primärvården har patienter istället fått vård av andra yrkeskategorier, främst sjukgymnaster eller distriktssjuksköterskor.

Primärvården är underfinansierad. Men det vill sossarna inte kännas vid. Ordförande i primärvårdsnämnden säger från talarstolen att det inte hjälper att “trycka in pengar i systemet”. Men jämfört med andra jämförbara landsting är Västernorrlands primärvård underfinansierad. Det skiljer 120 miljoner mellan Västernorrland och övriga skogslän. Man klarar inte tillgängligheten, det är svårt att komma i kontakt med primärvården helt enkelt och svårt att få en tid för besök. Den landstingsdrivna primärvården har dessutom svårt att rekrytera läkare, för att arbetsbelastningen är för tung. Fler och fler svårt sjuka patienter söker sig till privata vårdcentraler vilket gör att även privata vårdgivare börjat få problem.

I primärvården möts du av specialister i allmänmedicin och andra specialiteter, på akuten möts du i de allra flesta fall av nyfärdiga läkare utan specialistutbildning. Problemet är att primärvården inte hinner ta hand om alla som skulle behöva primärvård.

Ska vi kunna spara på sjukhusvården så måste vi börja i rätt ände. Vi måste börja med att ge primärvården rätt resurser. Så att länets medborgare kan få tid på sin hälso- eller vårdcentral istället för att tvingas söka vård på akuten.

 

error