Ny integrationspolitik

Anders NylanderFörra fredagen, den 11 november, hölls Liberalernas partiråd, vilket alltid sker åren mellan landsmöten.

Västernorrland representerades av ombuden Anders Nylander och Annelie Luthman. Ingeborg Wiksten företrädde partistyrelsen.

Under partirådet beslutades och debatterades vårt nya integrationspolitiska program. Programmet behandlar reformförslag om minskade boendesegregationen, mer tillgänglig arbetsmarknad och bättre skolgång för nyanlända. Vi Liberaler är beredda att göra allt vi kan för motverka att Sverige slits isär och parallella samhällen växer fram.Annelie Luthman

I de samrådsmöten vi haft med liberaler i Västernorrland diskuterades friskt frågan om företagsetableringar för invandrare och hur detta kan underlättas. Därför underströk vi i partirådet att enskilda firmor behöver separat organisationsnummer skilt från den enskildes personnummer.

vannerVi påtalade också för ombuden att förbudet mot nystart och utökning religiösa friskolor är en dålig kompromiss. Rådet beslutade dock enligt partistyrelsens förslag. 

Nu laddar vi tillsammans för nästa nationella sammankomst Kommunalt riksmöte i mars. Detta blir startskottet på en kommande valrörelse som börjar redan under 2017.

Annelie Luthman, ordförande Liberalerna Västernorrland

error