Motion om minskat stafettberoende

På landstingsfullmäktige i oktober fick vi slutligen svar på vår motion med förslag på hur vi tror man kan minska stafettberoendet. Ännu en motion som bevaras efter lång tid, det var över ett år sen vi lämnade in motionen. Efter revisorernas utlåtande och delårsrapporten kan man tycka att sittande majoritet skulle ha bifallit motionen och testat några av våra idéer, då deras egna uppenbarligen inte fungerar.

Vi vill att läkarna frigörs från administrativa uppgifter till mer patienttid

Den attsatsen berörs inte i svaret. Rent konkret. Vad gör majoriteten? Vem ser över den totala administrativa bördan? Finns det pågående projekt? Eller skvalpar problemet runt mellan stolarna?

Vi vill att läkarnas administrativa uppgifter läggs ut på andra yrkeskategorier som t.ex. Medicinska sekreterare och undersköterskor.

I svaret beskrivs att det pågår ett arbete med uppdragsväxling. Men rent konkret. Vad görs? Vilka projekt har initierats? Vem styr arbetet? Det är ju jättebra om det görs – men när svaret är så svävande så känns det som majoriteten inte prioriterar detta.

Slutligen vill vi att landstinget aktivt arbetar för fler utbildningar i bristyrken.

Där svarar man att landstinget deltar i allt från vård- och omsorgscollege till ledningsgrupper för yrkeshögskoleutbildningar och samverkar med flera universitet. Bland annat ett aktivt arbete med en ansökan om en YH-utbildning för medicinska sekreterare – vårdadministratörer i Sundsvall. Det är ju toppen! Att det tar tid måste man ju räkna med. Men hur är det nu med sjuksköterskornas specialisering… AST? Vad händer? Blir det nu AST, så som vi liberaler kämpat för länge?

Tyvärr fick vi ingen klarhet i detta, vi får helt enkelt återkomma med interpellationer i frågan längre fram.

 

error