Kvinnosjukvårdens framtid

sollefteasjukhusLiberalerna har en egen vision för kvinnosjukvården i länet där vi främst ser till valfrihet och jämställd vård.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu fattat beslut om att lägga ner förlossningsvården i Sollefteå. Det här är en fråga om att spara pengar på länets kvinnosjukvård. Tro inget annat. Vi kommer nu pressa den sista juicen ur våra anställda inom kvinnosjukvården istället för att faktiskt våga säga nej och istället söka alternativa lösningar.

Det kommer bli fler patienter i både Örnsköldsvik och Sundsvall – utan tillskott av resurser. Det är en ordentlig försämring av länets kvinnosjukvård. I förslaget finns t.ex. inte ett enda rad som förklarar hur vi ska hantera vinter- och sommarperioderna utan ökade kostnader framöver. I den samverkan mellan alla våra tre enheter har resurserna i Sollefteå varit nödvändiga.

Tror ni på fullt allvar att det föds ett barn om dagen i Sollefteå? Nej, det klumpar ihop sig. Tror ni det ser annorlunda ut i Örnsköldsvik och Sundsvall? Nej, det gör det inte. Vi kommer utan tvekan hamna i situationer när våra befintliga enheter måste prioritera vem som ska få komma in till förlossningssalen.

Vi ser inte att Tio100-modellen är överförbar till vår region. De har en helt annan demografi och ett annat befolkningsunderlag. De är en Stockholmskommun med massor av utomlänspatienter på sommaren och stora ekonomiska muskler.

Two mothers and a babyLiberalerna vill freda kvinnosjukvården och utreda möjligheten till en entreprenad av kvinnosjukvården i Sollefteå.

Vi tror att en privat entreprenör kan skapa förutsättningar som lockar havande familjer från hela landet. Vården för boende i upptagningsområde kan på så sätt säkerställas och kvaliteten upprätthållas. Genom en entreprenad kan det även säkerställas att akuta situationer kan hanteras med fortsatt hög kvalitet. Trycket på BB i storstäder som t.ex Stockholm ökar alltjämt. Blivande föräldrar vet inte om de får plats på närmaste förlossningsklinik eller var de kan få föda. Det är en stor stressfaktor.

Trygghet och förutsägbarhet är viktiga parametrar för ett framgångsrikt förlossningsförlopp och för att minimera risk för kejsarsnitt. En privat entreprenör har möjlighet att skapa tilläggtjänster som landstinget inte har möjlighet till i egen regi. Vi ser möjlighet till att skapa en attraktiv enhet där hela familjen kan komma i god tid före förlossning. Där kan de som så önskar äta god mat, njuta av naturen och få barnpassning till ev. syskon när det är dags. En enhet där ingen nyförlöst mamma ska känna sig tvingad att lämna sjukhuset redan efter några timmar.

2016-10_iw3Vården kan, med vårt förslag om entreprenad, säkerställas för alla dom som bor i Sollefteåområdet. Förlossningarna kommer att öka och därmed intäkterna och vi får tillgång till valfrihet i förlossningsvården. Dessutom kan samarbetet med växelstängning under jul och sommar med Örnsköldsvik säkras. Vilket annars kommer att behöva betjänas av dyra stafetter.

Genom att bibehålla förlossningsvården och arbeta för en framtida entreprenad skapar vi förutsättningar att erbjuda en förlossningsvård i vårt län som är unik i Sverige. Vi skapar förutsättningar för inte enbart entreprenaden i Sollefteå – utan frigör även resurser i Sundsvall och Örnsköldsvik att erbjuda närliggande landsting högkvalitativ vård.

Liberalerna har lagt ett flertal förslag som medför betydligt större inbeErica Markussonsparingar än just detta förslag om förlossningsvården. Inga generella spar utan riktade åtgärder för att ställa om verksamheten för framtiden. 

Vanliga förlossningar är inte högspecialiserade och vi har rutiner för alla planerade situationer som medför att vi erbjuder en patientsäker vård. Vi har alla möjligheter att i avtalen för en entreprenad skriva in krav på hur akuta situationer ska hanteras. Vi lever i en värld där avstånden till expertisen är kortare än någonsin. Men rätt verktyg och rätt ledare kan kompetensutveckling, direkt handledning och erfarenhetsutbyte ske löpande i den vardagliga verksamheten. Vi behöver ta vara på dessa möjligheter och inte backa in i framtiden.

Trots oppositionens vädjan till majoriteten, trots att flera av Socialdemokraternas egna ledamöter under hot om uteslutning gick emot beslutet så blev beslutet ändå en nedläggning.

Men vi har inte gett upp. Liberalerna har lämnat in en motion, som majoriteten måste besvara, om att lägga ut Kvinnosjukvården i Sollefteå på entreprenad. Vi har en chans till att våga satsa! Våga visa att vi har unika värdeerbjudanden. Vi har framtidstron och vi har drivkraften att satsa på kvalitet och valfrihet, inte kvantitet och stordrift.

 

error