Tillväxtstrategi Härnösand

Inledningsvis ser vi att mycket fokus läggs på hur strategin tagits fram, vilka processer som pågått. Trots att det har kommit input från många olika håll saknas tydliga perspektiv från ett flertal grupper. De som påverkat mycket är en väldigt homogen grupp,  det saknas perspektiv från exempelvis yngre, äldre och  nyanlända.

Det finns många skrivningar i texten som känns väldigt generella, svårt att hitta det unika som ska göra att Härnösand får tillväxt.

I strategin står det ”lika söker lika” om boenden, men ingen konkret strategi för hur vi ökar integrationen. Hur motverkas segregerade boendeområden?

Vi anser att det behövs mer strategiska ställningstagande om nya sätt att bo på, till exempel kollektivboenden eller kooperativa hyresrätter. Det ska vara attraktivt att vilja flytta till Härnösand.

Det saknas även en strategi om hur vi ska öka det kollektiva resandet, såväl inom som utanför kommunen, vi tror att detta kan vara en överlevnadsfaktor! Det står vidare att hållbarhet är en konkurrensfördel, men vi ser det mer som en överlevnadsfråga för ALLA kommuner. Svårt att sticka ut från mängden av andra kommuner.

Hur ser strategin ut för att verkligen få till ett livslångt lärande, då vi vet att närhet till universitet ökar viljan att studera. Vad ser vi för möjligheter att åter bli en lärostad?  Strategin måste innehålla något som gör att vi tar stegen åt det hållet.

Utbildningsnivån hänger även ihop med vår vilja att ta en roll i den nya storregionen, det kräver välutbildade innevånare. Strategin borde innehålla något om vilken roll vi är beredd att spela. Vill vi var ett administrativt centrum borde strategin innehålla något om detta.

jobb2Företagsamhet – det står att att det är en avgörande faktor och då vet vi att de flesta nya arbeten skapas i små och medelstora företag , behöver vi peka på de faktorer som får företagen att vilja komma hit från början, vad är det som ger oss ett bra företagsklimat. Hur når vi dit?

Strategin borde ta sikte mot konkreta exempel om entreprenörskap i skolan och ett business center som stöd för redan aktiva företag, för att få dessa att vilja stanna kvar, växa och bidra till tillväxten.

 

Lyssna på företag som redan finns och se till verkligheten. Företagsamhet inom turistnäringen borde vara något vi lyfter upp som en framgångsfaktor för just Härnösand.

Vi anser att det saknas stycke om företagande inom tjänstesektorn och de konkurrensfördelar ökat företagande även inom skola vård och omsorg skulle kunna ge Härnösand.

 

Eva Olstedt-Lundgren, gruppledare för Liberalerna i kommunfullmäktige Härnösand

 

error