Liberalerna vill freda Kvinnosjukvården

Liberalerna säger nej till förslaget om att lägga ner BB i Sollefteå. Vi har i Hälso- och sjukvårdsnämnden och i styrelsen yrkat på avslag till förmån för ett eget förslag.

Liberalerna vill freda kvinnosjukvården och utreda möjlighet till en entreprenad av kvinnosjukvården i Sollefteå. Vi tror att det finns stor utvecklingspotential i förlossningssjukvården i Sollefteå

Vi tror att en privat entreprenör kan skapa förutsättningar som lockar havande familjer från hela landet. Trycket på BB i storstäder som t.ex Stockholm ökar alltjämt. Blivande föräldrar vet inte om de får plats på närmaste förlossningsklinik eller var de kan få föda. Det är en stor stressfaktor.

Trygghet och förutsägbarhet är viktiga parametrar för ett framgångsrikt förlossningsförlopp och för att minimera risk för kejsarsnitt. Vi ser möjlighet till att skapa en attraktiv enhet där hela familjen kan komma i god tid före förlossning, äta god mat, njuta av naturen och få barnpassning till ev. syskon när det är dags. En enhet där ingen nyförlöst mamma ska känna sig tvingad att lämna sjukhuset redan efter några timmar.

För oss Liberaler är det viktigt att värna trygghet vid graviditet och inför förlossning. En förlossning är oftast beräknad och vi tror att föräldrar vill få möjligheten att planera sin förlossning och att många även är beredda att investera ekonomiska medel (för hotellövernattning, barnpassning av syskon mm) för att få möjlighet till trygghet, förutsägbarhet och hög grad av medbestämmande.

 

Ingeborg Wiksten (L), gruppledare för Liberalerna i landstinget

Sarah Karlsson (L), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

error