S, V och C sviker ungdomarna!

Liberalerna har både i majoritet och i opposition drivit frågan om att införa ungdomskort på bussarna. Efter valet 2014 såg vi till vår glädje att majoriteten avsatte pengar för ungdomskort på bussar i sin budget men till vår besvikelse har ingenting hänt. På en rak fråga i Kommunfullmäktige i april från Stefan Falk (L) gruppledare i fullmäktige, svarade Hans Forsberg (c), ordförande i infrastruktur- och serviceutskottet att ”Ungdomskortet är på gång.” I den budget som majoriteten presenterades för fullmäktige i juni har förslaget på ungdomskort ändrats till något som ska ”genomföras så snart det är finansiellt och praktiskt möjligt.” Utan att förklara när de vill göra det genomförbart.

– Vi Liberaler är tydliga i våra prioriteringar; i vårt Sundsvall så ska det införas ett ungdomskort, säger Stefan Falk.

– De pengar som avsattes i budgeten för 2015 och 2016, 3 respektive 5 miljoner kronor, är pengar som inte har förbrukats och ska därför användas. Dessutom tillkommer pengar när skolskjutssystemet omfördelas. Vi Liberaler är övertygade om att med rätt budskap och prioritering från de ledande politikerna i kommunen så är allt detta fullt genomförbart, avslutar Stefan Falk, gruppledare för Liberalerna i Sundsvalls kommunfullmäktige.

Kontakta gärna Stefan Falk 070-246 78 33 för mer information

error