Ansvarsfullt företagande är en fråga för kommun och landsting!

ByggVita-jobb-modellen som S och V lanserat i kommuner och landsting har visat sig tandlös och verkningslös! Vi liberaler kräver att offentliga upphandlingar används som ett verkyg att främja ansvarsfullt företagande. Då måste upphandlingarnas krav utgå från de verktyg företagen själva använder och som går att använda i praktiken.

Genom att inkludera ansvarsfullt företagande i upphandlingarna skapas konkurrens på lika villkor för seriösa företag. Det arbetet, även kallat CSR (corporate social responsibility) omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv och ses redan idag av många företag som ett sätt att vårda sitt varumärke. Vi liberaler har därför genom motioner till fullmäktige i Örnsköldsvik och landstinget föreslagit att upphandlingarna görs säkrare och enklare genom att verksamhetsanpassade krav ställs på redovisning av företagens förhållningssätt kring betalning av skatter och avgifter. Vi vill även se strategier för hur ansvarsfullt företagande kan inkluderas i upphandlingarna.

Motion Örnsköldsvik Ansvarsfullt företagande

Motion LVN Ansvarsfullt företagande

error