Sophämtning för alla?

Vi har något fantastiskt i Härnösand, vi har möjlighet att sopsortera hemma.
Ja det kan ju alla göra, men hos oss kommer HEMAB och hämtar de sorterade sopporna i mina fantastiska svarta kärl.
10 olika fack med papper, plast, kompost och tidningar. Till och med batterier och lampor!
I kommunen kan alla få välja om man vill ha dessa eller ett brunt och ett grönt kärl.

20160413_175332_resized20160413_175324_resized

Nu ska vi fatta beslut om taxan för dessa kärl, då det har visat sig att de som väljer de svarta kärlen är bättre på att källsortera än de som har grönt och brunt kärl.

Därför styr kommunen nu om taxan så att det blir billigare med flerfackskärlen.
Det är väl bra? Ja det är jättebra, om man kan välja. Det har nu visat sig att alla inte kan välja de stora svarta kärlen.
I gånsviksdalen finns inte plats mellan husen för de stora kärlen. Här saknas valfriheten, min förhoppning är att den här frågan kan finna en liberal lösning.
Det borde finnas möjlighet att hitta plats utanför de privata tomterna på ex kommunens eller samfällighetens mark, så att valfriheten blir tillgänglig för alla !

Eva Olstedt-Lundgren, Liberalerna Härnösand

evaOL

Eva Olstedt-Lundgren, gruppledare för Liberalerna i kommunfullmäktige i Härnösand

 

error