Politiker – Vilka är det och vad är deras roll?

Att vara politiker har ansetts som ett fint förtroende från medborgarna. Du blir vald av folket och får förtroendet att driva frågor som kopplas till ditt partis politiska åsikter, oavsett om det är kommun-, landstings – eller rikspolitik.  Givetvis har du rätt att ha egna åsikter men då bör du markera detta med ”detta är min personliga åsikt”.

När jag för åtta år sedan som nybliven avtalspensionär bestämde mig för att engagera mig i politiska frågor på kommunnivå såg jag fram emot härliga och kraftfulla diskussioner med partikamrater och andra politiska partier.  Jag har alltid älskat att diskutera alla typer av frågor,  det skapar nytänkande och ger tillvaron nya dimensioner.

I hela mitt yrkesliv har jag haft säljande roller. Där möter man motparten med respekt, inte alltid med samma åsikt men målet är alltid att komma till ett enat beslut. I politik är det inte riktigt så – det är ingen affärsförhandling men likheterna finns ändå där.  Även i politiken bör man visa respekt för motparten,  bäst gör man det genom att själv komma med kraftfulla förslag som är svåra att säga emot.  Ingen vinner i längden på personliga påhopp som kränker motparten!

Denna vecka har Timrå varit på de flesta nyhetssidor. Det har inte handlat om hockey, utan om ett sammanträde hos socialnämnden där landshövdingen var gäst.  Mötet skulle behandla ett avslag på ett bygglov men det som fått stort fokus är en helt annan fråga.

Anläggningen för ensamkommande flyktingbarns vara eller inte vara i Bergeforsen fick helt plötsligt ett annat fokus när socialnämndens ordförande i sin argumentation använder ord som för flera årtionde sedan har strukits ur svenska akademins ordlista.  Med stor förvåning så utbrister landshövdingens bisittare: ”Har ni den åsikten så har ni lång väg att gå” (citat).  Det säger en hel del om hur uttalandet tolkades.

Det framkom att kommunen inte  gjort en komplett ansökan och fått påstötning om detta från länsstyrelsen, utan att lämna kompletterande svar. Länsstyrelsen tvingades därför avslå byggnadslovet. Landshövdingen påpekade det olämpliga i att gå ut i pressen med att länsstyrelsen motarbetat kommunen, när felet låg hos kommunen.  Detta resulterar i att en ledamot (S) ber landshövdingen om ursäkt å kommunens vägnar , då inflikar ordförande nått kryptiskt om att kommunen hade gjort rätt.

Mötet avslutas med att vi enades om att göra en ny bygglovsansökan och landshövdingen erbjuder sig även att hjälpa till att påskynda detta.

Besökarna tackar för sig och nämnden sitter kvar och diskuterar frågan. Då begär en ledamot (S) ordet och kraftfullt ifrågasätter de ordval som använts. Kommentaren från ledamoten var: ”Detta är en socialnämnd. Det är i högsta grad olämpligt att använda den typen av ord”.  Dessutom påpekade ledamoten samtidigt att det även var olämpligt att påpeka att ”gå till tvättstugan och städa, var typiskt kvinnoarbete”,  dessa kommentarer uttalades innan besökarna hade anlänt.

Dagen efter blir jag uppringd av SVT som ville ställa några frågor om mötet, eftersom man fått  påringningar från flera håll.  Givetvis berättade jag om mötet som jag ansåg hade flera anmärkningsvärda inslag, där det omdiskuterade ordvalet givetvis var klart värst.

Sättet att uttrycka sig blir en stor nyhet, givetvis  förstärks nyheten  när det handlar om personer som sitter i socialnämnden, vi som verkligen skall värna om alla människors lika värde oavsett vart man kommer ifrån.

I sammanhang får man inte glömma att samma ordförande för ett par år sedan hade åsikter om tiggarna. Hösten -15 jämförde han nämndens beslut om plats på äldreboende, som skiljer sig mellan kommuner, med en hockeymatch där domarna inte alltid dömer lika . Ganska förnedrande för de som nekats plats – att bli gammal och orkeslös har inget med hockey att göra.

Vad händer då från S i Timrå?   Jo man säger att man tar avstånd från ordvalet men att man ändå har stort förtroende för ordförande.  Från kommunalrådet och socialnämndens ordförande blir kommentaren att ordet hade dragits ur sitt sammanhang. Finns det överhuvudtaget något sammanhang där detta ord är acceptabelt?  För mig är deras uttalande häpnadsväckande.  Vad tycker den S-ledamot som påtalade det opassande och helt oacceptabla ordvalet? Har man satt munkavle på den personen?

De flesta inser att i pressade lägen kan olämpliga ordval göras.  I detta fall blev ordvalet i grövsta laget och borde inte vara de första ord man väljer. När man senare går ut och ber om ursäkt  gör man det med en bortförklaring , detta gör mig mycket upprörd. Alla kan göra fel och skall ha möjlighet att förlåtas men då måste man samtidigt visa lite ödmjukhet.

Jag har levt i tron att även styret i Timrå Kommun har gått mot ett ödmjukare och mer öppnare arbetssätt. Att man vill vara en kommun som lyssnar och tar till sig åsikter även om de inte alltid passar in i ens egna politiska åsikter.  Tyvärr är det bara att inse att de som tillhör S-ledningen i kommunen tillhör en grupp som aldrig kan göra fel och gör man fel så är det deras ensak – det har inte övriga politiker eller medborgare  med att göra.

Megan Sandberg, ersättare i Socialnämnden (L)

Detta inlägg är det oavkortade brev som jag skickade till Sundsvalls Tidning för att förtydliga vad som hände på det omskrivna mötet i Socialnämnden Timrå, när landshövdingen var på besök. Insändare i ST får vara vara max 2500 tecken, det är lätt att inlägget blir så förkortat att vissa viktiga delar inte kommer med. Därför lägger jag in det här på vår bloggsida, för mig personligen är det mycket viktigt att fakta kommer fram från möte.   Det får inte bli så att de som läst tidningen eller lyssnat på radion/TV gör sina tolkningar, som på grund av klippningar i inslaget,  kan bli helt missvisande.

 

error