Den Liberala tanken- Alla är lika mycket värda

 

Nytt klavertramp av socialnämndens ordförande

I Timrå kommun har det under en längre tid förekommit en hel del smutskastning mellan vissa politiska personer. Vi i Liberalerna har vid flera tillfällen påpekat det olämpliga i att använda ord som endast kränker den utsatta personen och inte är en sakfråga. Den åsikten har vi oavsett vilket parti det gäller, man måste kunna ha olika åsikter utan att gå till personangrepp eller vara rasistiskt.

När vi i måndags hade ett extra insatt möte i socialnämnden för att träffa landshövdingen och diskutera ett avslag på en ansökan om tillfälligt byggnadslov blir mötet inte det vi hade tänkt oss.

Det visar sig att länsstyrelsen avslog vår bygglovsansökan på grund av att den inte var korret skriven. Avslaget hade inget med de överklagande som gjort från en granne till de planerade hemmet förensamkommande flyktingbarn. Däremot bidrog det till att länsstyrelsen gjorde en fördjupning av byggnadslovet och då upptäcktes det att det saknades viktig information.

Under diskussionerna som fortgick fick vi mycket ingående information hur vi på bästa sätt skulle gå vidare med ärendet. Det brådskar, eftersom det kostar kommunen ca 350 000 i månaden att barackerna står där utan att de kan nyttjas till de barn som behöver en trygg plats att bo på.

Eftersom det visade sig att länsstyrelsen endast följt de lagar som finns i den här typen av frågor så ansåg man att det var olämpligt av socialnämnden att gå ut i tidningen med detta påstående, redan  här gick ordförande in och försvarade agerandet vilket inte är brukligt i en debatt med en klart överordnad instans.

Därefter går en av socialdemokraternas representanter in och ber om ursäkt för det inträffade, även i detta läge försvarar ordförande kommunens roll.

Frågan kom upp om det skulle fungera bättre om man sökte en annat plats för detta boende, då svarar ordförande att det blir väl ingen skillnad om man ordnar en ny negerby på annan plats. Kommentaren direkt från landshövdingens bisittaren lyder: om ni har den uppfattningen så har ni en lång väg att gå…..

Slutligen kom nämnden överens med landshövdingen och bisittaren om att bästa för socialnämnden och kommunen är att så snabbt som möjligt göra en helt ny ansökan, där vi även fick ett erbjudande om att landshövdingen själv skulle hjälpa till om det krävdes.

Besöket avslutas och vi tackar för att dom gjort sig besväret att komma och diskutera ämnet.

Nämndeltagarna sitter kvar och diskuterar om hur vi går vidare. En ledamot (S) föreslår att vi bör prata ihop oss så att de inblandade tjänstemännen får samma information som vi fått, detta avslår ordförande direkt med att säga att vi är politiskt valda och skall inte lägga oss i tjänstemännens arbete…. Ingen vilja till att bidra till att lösa detta problem så snabbt som möjligt.

Nu begär en ny ledamot (S) ordet och säger att det här är en helt annan fråga som jag vill ta upp. Därefter ifråga sätter hon ordvalet ,Neger-by, och  påpekar dessutom att detta är en socialnämnd och vi skall över huvudtaget inte använda den typen av ord.

Personligen gick jag från mötet och funderade över valet att börja engagera mig i politiken. Är det på detta sätt man för samhället framåt?  Det är med sorg i hjärtat jag inser att vi har mycket att lära.

 

 

 

 

 

 

 

error