Även hjälparna behöver hjälp!

Många anställda i våra kommuner engagerar sig i och får empati för människor som överlevt traumatiska händelser. För att kunna hantera den situationen måste vi ge vår  personal rätt verktyg!

Liberalerna Örnsköldsvik har därför lämnat förslag på åtgärder för att underlätta bemötandet av personer som överlevt trauma. I motionen föreslås även verktyg för att bearbeta sina upplevelser samt ge individer och familjer direkt kontakt med korrekt vård.

error