Årets Blåklint

Det första årliga priset Årets Blåklint delades på dagens årsmöte ut av ordförande Annelie Luthman till Chatrine Nordlund med motiveringen:

“För hennes insatser för att skapa ett mer liberalt samhälle genom sitt arbete med att ge meningsfull fritid till alla ungdomar i Timrå oavsett deras förutsättningar i hemmiljön.”

Chatrine och hennes man som även han varit delaktig i denna verksamhet fick förutom diplom även varsin bukett blommor.

FP_TIMRÅ_Chatrine_Nordlund-bild-001

DiplomÅretsBlåklint2016

error