En skola för alla

Utbildning är en enskild människas viktigaste redskap för att lyckas i livet. Kunskap bryter ned klassbarriärer och öppnar nya vägar. Allt fler yrken kräver också utbildning efter gymnasiet.

Skolan är också viktig för Sverige. Nyckeln till ett Sverige som växer, där vi klarar välståndet och välfärden är kunskap. Men vi är inte ensamma om att förstå detta. Runt om i världen reser sig länder ur fattigdom. Gemensamt för dem är höga ambitioner vad gäller kunskap.

Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som de behöver för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna – att kunna läsa, skriva och räkna.

error