Ringar på vattnet – HUR bildas dom?

Som relativt ”ny” politiker så lär man sig nya saker varje dag.

Det mest slående är att säger någon nått jättebra i Skåne eller varför inte i Timrå så kan man lätt se detta i nya lätt korrigerade tappningar på andra orter, eller till o med inom sin egen kommun, inom en mycket snar tid. Under 2013 så tog jag och min kollega upp problemet med plats för äldreboende och  rätten för äldre att när man känner sig trött ensam o rädd så skall man få möjliget att flytta till en tryggare miljö.

Vi motionerade om detta; låt pensioner som är över 85 o känner sig rätt, ensam o otrygg få flytta till ett tryggare boende utan att det skall till en stor utredning. Tyvärr avslogs vår motion med kommentaren om att det behövs inte o vi har ganska väl utbyggda äldreboende så dom som vill kan får flytta ändå????? Detta trots att man vid två tillfällen under året 2012-2013 hade gett avslag till två äldre damer med just rädsla o ensamhet som anledning till att dom sökte plats.

Detta är nu historia men nu kan man se hur tankarna gror i både vår kommun som i grannkommunen Sundsvall.

När vi inte fick igenom motionen så tog vi andra vägar o började tala om Trygghetsboende som vår riksdagskvinna Barbro Westerholm har jobbat hårt för att få fram i landets kommuner. Vi började med att bjuda in Barbro till länet för att tala om Äldres rätt att åldras med respekt där Trygghetsboende är en stor del av detta.

Därefter tog vi initiativet till ett SeniorCafé på InBetween som fått ett klart positivt mottagande bland våra pensionärer även här har vi haft temat Trygghetsboende på en av träffarna. Vi gjorde ett mycket lyckat besök på Trygghetsboendet i Sidsjön Sundsvall.

Nu till det som jag ser som  trevligt,  humoristiskt men även  som lite bekymmersamt. Varför kan man inte se förslag från oppositionen för vad det är och inte för vilka som lägger förslagen.

Helt plötsligt så finns nu Trygghetsboende med på agendan både i Sundsvall och Timrå o man behöver inte ställa frågan; Hos vilka partier svaret är självklart….

I går var jag med på ett möte som ordnats av kommunen där man talade varmt om Trygghetsboende och dessutom sades det att detta hade man haft med i sin plan även i förra mandatperioden.???? Undra i vilken byrålåda dessa tankar har legat.

I början av den här veckan så har en känd politiker i Sundsvall en artikel i ST där det talas varmt om Trygghetsboende och även om att människor med hög ålder (90) år skall få rätten att flytta till ett tryggare boende utan utredning. Är det en tillfällighet???

Jag och min kollega blir jätteglada av att den här frågan kommer upp på flera agendor MEN man borde kunna vara  mer öppen i sin argumentation och erkänna att detta är ett solklart initiativ av Folkpartiet på riksnivå och nu även på läns och kommun nivå.

Det är Folkpartiet som har drivit frågan om Trygghetsboende.

Det är Folkpartiet som till sitt valprogram, efter en motion från FP Timrå, tagit med frågan där äldre 80 plus skall ha rätten att flytta till ett tryggare boende när personen känner ensamhet och rädsla  utan att det skall utredas av socialtjänsten.

Jag ser fram emot årets valkampanj med en stor förhoppning om att våra äldre får mer plats i samhällsdebatten. Det blir klart trevligare om vi är ärliga, öppna och vågar acceptera att samhället blir betydligt mycket mjuare om vi som politiker försöker se på varandra som grupper med en mängd bra förslag som är värda att diskuteras över partigränserna.

Som politiker skall vi givetvis framföra vårt partis åsikter men när det gäller konkreta frågor som våra kommuninnevånare mår bra av så skall vi försöka hitta överenskommelser över partigränserna.

Jag ser med stora förväntningar fram emot höstens val, Min förhoppning är att vi politiker i Timrå och förhoppningsvis även i övriga länet, kan se samverkan i frågor som våra väljare mår bra av och som inte behöver strida mot politiska åsikter.

Politik behöver INTE vara motstridigheter det är klart trevligare med samverkan.

Megan

 

 

error