Tillsammans vinner vi valet

I helgen var 32 folkpartister från Västernorrland på #librix, Liberalt riksmöte i Örebro. Totalt hade över 850 folkpartister från hela landet samlats för att utbyta idéer, höra vår partiledare Jan Björklund tala och delta på inspirerande seminarier om jämställdhet, skola, EU, ungdomsarbetslöshet och mycket annat.

Jan Björklund inledde sitt tal genom att prata om våld i nära relationer. En av våra viktigaste jämställdhetsfrågor. Lagstiftningen säger att män som bryter mot kontaktförbud kan dömas att bära elektronisk fotboja, det sker idag i allt för låg utsträckning. Många kvinnor som utsatts för våld av en man hon levt med men haft modet att bryta upp från lever sitt liv som i bojor men det är inte kvinnan utan mannen som terroriserar henne som ska bära boja.

Titta på Jans tal här:

Maria Arnholm, Sveriges jämställdhetsminister, berättare om FATTA -unga kvinnor som vänder sig mot förstelnat och tondövt etablissemang. Jämställdhet är en viktigt fråga på alla politikens områden. Det handlar om jobb, utbildning, välfärd där män och kvinnor borde ha samma förutsättningar och möjligheter.

Vi fick höra att LOV (lagen om vårdval) har gett möjlighet till kvinnligt företagande. 67% av alla VD i omsorgsbolag är kvinnor. Och att 20 000 kvinnor har fått vita jobb där de betalar skatt, har rätt till pension och har fått en social trygghet, tack vare RUT- avdraget.

Men vi måste synliggör ojämställdhet genom att mäta, följa upp och leverera statistik som är könsuppdelad. Det blir bättre för alla om man gör det jämställt!

För en liberal är det självklart att varje individ ska få sina behov tillgodosedda vare sig man är man eller kvinna. Ekonomi och feminism hör ihop! Så länge kvinnor är ekonomiskt beroende av sina män är de inte riktigt fria. Så länge kvinnor sitter fast i dåliga äktenskap eller dåliga jobb för att de inte har råd att gå därifrån har vi inte jämställdhet på riktigt. Ingen ifrågasätter de manliga branschernas rätt att gå med vinst men vinst i en bransch som domineras av kvinnligt företagande skambeläggs.

Fler kvinnor än någonsin jobbar heltid, men det finns så mycket kvar att göra. Det är fortfarande så att 17 kvinnor mördas av sina män varje år.

Vi fick också höra Marit Paulsen, hela Sveriges favorittant, prata om EU och varför vi behöver EU. För att vi ska kunna ha frihet krävs att vi har fred i Europa.  ”Vår landsbygd är inte bara glesbygd och avfolkningsbygd. Vår landsbygd är vår ekonomiska bas för hela Sverige” var också hennes budskap. Och klok som hon är påminde hon om oss att det enda demokratin lovar dig är att du aldrig kommer få exakt som du vill, för då är det ingen demokrati då har du en diktatur.

error