Både bussökning och regionvilja i Sundsvall

Replik på ”Miljonsmäll för skattebetalarna”, ST den 21 november.

Det är en överraskande debattartikel som Bengt Sörlin, ordförande för Kollektivtrafiken i Västernorrland skriver. Tyvärr behöver bemötas i ett par delar.

Låt oss först konstatera att Kollektivtrafikmyndigheten är en myndighet som består av sju medlemmar, varav Sundsvall är en. När Bengt Sörlin går till angrepp i en debattartikel är det således en av sina medlemmar han vill slå i huvudet, en medlem som han dessutom samarbetar med i såväl myndighetens direktion som arbetsutskott. Jag är inte införstådd med den kultur som präglar Kollektivtrafikmyndigheten, men att som ordförande skriva debattartiklar som går till angrepp mot de egna medlemmarna tror jag förvånar fler än mig. Särskilt förtroendeskapande är det i varje fall inte.

Det är också viktigt att känna till att det Sörlin tar upp i sin artikel är ett ställningstagande Sundsvalls kommun gjorde för över två år sedan. Det är således varken nytt eller okänt. Under hela sin existens har myndigheten varit medveten om förutsättningarna. Beslutet togs för övrigt i full politisk enighet.

Men det kanske mest förvånande är när Bengt Sörlin i debattartikeln frågar sig om Sundvall menar allvar med sin vilja att jobba för regional samverkan.

Denna fråga ställs av en person som aktivt motverkat att vårt län ska överta det regionala utvecklingsansvaret. Bengt Sörlin har nämligen, både i Sollefteås kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige röstat nej till att bilda en gemensam region i vårt län. Sällan har väl ordspråket kasta sten i glashus passat så väl som i just detta sammanhang.

För att göra det tydligt: Sundsvall har varit pådrivande för bildande av region Mittsverige tillsammans med Jämtland. Vi har sagt ja till att bilda region Västernorrland och vi har ett gott samarbete inom Sundsvallsregionen, som omfattar kommunerna Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Ånge, Timrå och Härnösand.

För min egen del beklagar jag att det är nödvändigt att bemöta Kollektivtrafikmyndighetens ordförande på detta sätt. Men Bengt Sörlins insinuationer kan inte stå oemotsagda, och jag vill också markera att det inte är på sin plats att en ordförande för debatt mot sina medlemmar på detta sätt.

När det gäller kollektivtrafik har Sundsvalls kommun haft en mycket positiv utveckling under de senaste åren. Inte minst är det satsningen på hundralappen för kommunens pensionärer som blivit en stor succé. Det är med sådana offensiva åtgärder kollektivtrafiken kan utvecklas, och det borde vara fokus för vårt gemensamma arbete.

Lars Persson (FP), Kommunalråd Sundsvalls kommun

Publicerad i Sundsvalls tidning 24 november 2013.

error