Kråkan kan göra skillnaden

Kramfors kommunfullmäktige hade nyligen (30/9) sammanträde och förutom ett ärende om vindkraft som medförde ett antal åsiktsyttringar från ledamöter i talarstolen var det en ganska lugn och avslagen tillställning. Vindkraftsdebattörerna tenderade dock att ständigt komma ifrån ämnet vilket gjorde behandlingen av ärendet spretigt och ofokuserat. Folkpartiet i Kramfors är i grunden positivt inställda till förnyelsebara energikällor men inser problematiken när vindsnurror projekteras i närheten av områden med bebyggelse eller för rekreation. Hänsyn måste alltid tas till alla intressenter men i det aktuella fallet var det dock ingen tvekan från vår sida om att ansökan skulle tillstyrkas. Det gäller dessutom att utnyttja möjligheten till kommunalt veto varsamt och ansvarsfullt i sådana här ärenden och det var inte läge för det den här gången.

Ett ärende på dagordningen som jag fäste stor uppmärksamhet vid var det i somras inlämnade medborgarförslaget om utsmyckning av stadskärnan i Kramfors som nu var uppe för beslut huruvida det skulle överlämnas till kommunstyrelsen för beredning eller inte. Jag blir alltid lika glad när en kommunmedborgare ansträngt sig och tänkt till i syftet att utveckla och förbättra vår kommun. Kommunen behöver tillväxt i alla dess former och det är ju i grunden alla medborgare som kan bidra med detta!

Just detta förslag hade utgått från hur andra städer arbetar med att profilera sig i marknadsföringen men det är inte desto mindre en mycket vällovlig och intressant tanke att utnyttja den spontana glädjen och den positiva kraften i kommunens maskot ”Kråkan” på ett mer påtagligt sätt för utsmyckning i centrala Kramfors. Ni som besökt exempelvis Sundsvalls stenstad under sommaren har säkert inte undgått de många drakarna som varit utplacerade och som varit ett mycket uppskattat inslag i stadsbilden. Samtidigt som de (oftast) på ett genomtänkt sätt profilerar ett enskilt företag är de trevliga att titta på och de sammankopplar tydligt kommunen med det lokala näringslivet.

Jag är övertygad om att Kramfors egen maskot kråkan, som redan är väl förknippad med kommunen, kan utnyttjas på ett motsvarande sätt och göra stor skillnad när det gäller att skapa en bättre relation mellan kommunen och dess näringsidkare, invånare samt besökande turister!

Henrik Edlund
Gruppledare för FP i Kramfors kommunfullmäktige

error