Mer liberalism utvecklar regionen

Svar på insändare av Joao Pinheiro och Elisabet Strömqvist (s) publicerad den 19 juli

Vi välkomnar Joao Pinherios och Elisabet Strömqvists insändare som inbjuder till en ideologisk diskussion men vi blir mycket fundersamma. Företräder ni det Socialdemokratiska partiet? På nationell nivå bli socialdemokratin allt liberalare medan ni i Västernorrland drar er allt närmare Vänsterpariet. Ni två, har båda suttit i majoriteter som sagt ja till privata etableringar för såväl vårdcentraler som skolor. Hur kommer det sig då att ni nu är så kategoriskt emot det? Ångrar ni era egna beslut?

(Ni kommenterar inte med ett ord den oförmåga ni visat under nästan tjugo år i att styra och leda välfärd i en öppen marknad. Det är en viktig historik att ha med sig i denna diskussion.)

Låt oss nämna några exempel på utveckling som skett tack vare etablering av fler utförare än kommun och landsting. För dryga tio år sedan sa ni ja till vårt förslag att lägga ut Söråkers vårdcentral på entreprenad. Där kapades köer på några få månader. Strax därefter gav ni även Njurunda vårdcentral klartecken att starta aktiebolag. Här kunde plötsligt patienter boka tider och få rådgivning i stort sett hela dagarna. Den nivån av tillgänglighet lyckades ni inte erbjuda på de landstingsdrivna vårdcentralerna. Ni förvägrade de listade patienterna möjlighet att välja annan vårdcentral, det var landstinget som skulle bestämma till vilken vårdcentral man tillhörde.

Mimerskolan i Sundsvall , en föräldradriven grundskola, har sedan starten arbetat med mycket arbetsplatsförlagd tid för lärare. Detta har gett stort utrymme för pedagogisk utveckling av skolan och eleverna har haft hög tillgång till sina lärare.

I dag 2013 ligger landstinget Västernorrland bland de bästa i landet vad gäller tillgänglighet till primärvården. Vi erbjuder i dag medborgarna hälsoundersökningar för -40, -50 och -60 åringar, något som ni valde att prioritera bort och vi arbetar systematiskt för att få friskare Västernorrlänningar.

Det är med dimridåer ni beskriver utvecklingen i länets landsbygdsdelar. Visst är det problem med läkarbrist, vilket vi delar med hela landet och som hade uppstått oavsett medborgarnas möjlighet att välja vårdcentral. Det är också tuffare att bedriva vård på landsbygden och därför har vi också ökat glesbygdsstödet både 2012 och 2013 vilket ni starkt kritiserade när vi omfördelade medel.

I dag 2013 har vi exempel på kommunala skolor som provar nya arbetsmetoder och arbetstider.

Den pågående utvecklingen i de landstingsdrivna vårdcentralerna och de kommunalt drivna skolorna hade inte skett utan mångfald av utförare och definitivt inte under socialistisk, centralistisk styrning och ledning. Före 2011 var det viktigare för den politiska majoriteten i landstinget och Sundsvalls kommun att dölja problem än att tänka nytt och genomföra förbättring.

Vi vet att medborgarna i Västernorrland och Sundsvall vill ha möjlighet att välja vårdcentral och skola. Vi tar politiskt ansvar för utvecklingen av vård och utbildning för en allt bättre kvalitet och till nöjdhet för våra medborgare. Med mer liberalism och allt starkare Folkparti råder också mer humanism, frihet och mångfald inom inte minst vård och skola.

Ingeborg Wiksten (FP), Ordförande i folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden

Annelie Luthman (FP), Ordförande i barn-och utbildningsnämnden

/Publicerad i Sundsvalls tidning 24 juli 2013

error