Lärare ska vara lärare inte byråkrater

Lärare ska vara just lärare, inte byråkrater, men lärarna tyngs i dag av alltför mycket administration. Senast uppmärksammades det i måndags, när Skolverket presenterade en studie av hur en arbetsdag för en grundskollärare ser ut.

Redan i fjol tillsatte regeringen en utredare som nu ser över lärarnas administrativa börda och igår kunde Jan berätta om de första förslagen. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) ska framöver bara ges en gång per läsår, istället för en gång per termin, i årskurs 1-5 och kravet på IUP avskaffas helt i årskurs 6-9, där eleverna får betyg. Samtidigt förtydligas vad utvecklingssamtalen ska innehålla, så att elever och föräldrar får information om kunskapsutvecklingen, och Skolverket ska ta fram mallar för IUP. De nya reglerna ska vara på plats i höst.

 

error